O firme

Po ukončení štúdia na Fakulte architektúry SVŠT v roku 1983 som začal pracovať v Projektovom ústave obchodu a cestovného ruchu v Ružomberku, kde som pôsobil ako vedúci projektant až do roku 1991. V roku 1991 som sa osamostatnil a odvtedy pôsobím v slobodnom povolaní ako architekt.

Predmetom mojej práce je spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb a to v rozsahu od PD drobných stavieb a rodinných domov až po PD veľkých investičných celkov (napr. MATADOR centrum Ružomberok,OD Zvolen, hotelový areál AUTIS Smokovce, hotel Kultúrny dom A.H. Ružomberok, Hotel HORIZONT Stará Lesná, ÚŠP SR – Pezinok, UPN Bardoňovo, UPN Podhájska, Hotel MALINA a pod.).

Od samotného počiatku existencie firmy sa moja tvorba orientovala hlavne na oblasť obchodu, a cestovného ruchu, nakoľko sa týmto smerom uberala moja špecializácia aj pred rokom 1991. Neskôr som sa špecializoval aj na stavby pre finančnú sféru a bankovníctvo – SSP Lipt. Hrádok, SSP Dolný Kubín,SSP Podbrezová, Tatrabanka Považská Bystrica. 

Počas mojej projekčnej praxe som sa úspešne zúčastnil aj mnohých architektonických súťaží :

 • 1988 - Dolnorakúske vládne centrum SANT POLTEN - postup do II.kola,
 • 1992 - Polyfunkčný dom ZVJS Ružomberok - I. miesto,
 • 1992 - SŠTSP Lipt.Hrádok - I. miesto,
 • 1992 - Dom smútku Lipt.Lúžna - I. miesto,
 • 1993 - Hotel "Ďumbier" Lipt.Mikuláš - II.miesto,
 • 1993 - SSP Lipt. Hrádok interiér - I. miesto,
 • 1993 - Hotel KULTÚRNY DOM Ružomberok - I. miesto,
 • 1993 - SSP a.s. Dolný Kubín - I. miesto,
 • 1994 - OD STRED  Zvolen - I. miesto, 
 • 1995 - Polyfunkčný dom PROVITASLIS - Ružomberok - I. miesto, 
 • 1996 - OO PZ Poltár - I. miesto,
 • 1996 - SSP a.s. Podbrezová - I. miesto,
 • 1996 - M A T A D O R – centrum Ružomberok - I. miesto,
 • 2004 - Úrad špeciálneho prokurátora Pezinok - I. miesto,
 • 2005 - Admin. budova KELCOM Lipt. Mikuláš - II.miesto,
 • 2005 - Admin. budova MBP SCP Ružomberok - I. miesto,
 • 2007 - Hotel HRABOVO Ružomberok - I. miesto

V súčasnosti naša kancelária zabezpečuje komplexné architektonické, urbanistické služby v oblasti pozemných stavieb. Vypracujeme pre vás investičný zámer, architektonicko-urbanistický návrh, dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia, dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia, dokumentáciu pre realizáciu stavby, dokumentáciu pre výber dodávateľa, územný plán obce, územný plán zóny, ako aj návrh a projekt interiéru.