Referencie

Výber z referencií AKM – architektonická kancelária ing. arch. Igor Maťaťa a kolektív na základe konretneho typu referencie. K nahliadnutiu sú grafické návrhy ako aj konkrétne realizácie jednotlivých typov stavieb.

Samostatnou kapitolou našich referencií sú rodinné domy ARGO.

Upozorňujeme že akékoľvek použitie diela z prezentovaných referencií bez súhlasu autora je porušením autorského zákona a je trestné!